• Avaluación e Intervención en Psicoloxía Xurídica e Forense

 • Psicoloxía da Testemuña

 • Psicoloxía Criminal

 • Toma de decisións legais

 • Estudio psicosocial da conducta violenta

 • Xestión e resolución de conflictos (mediación, negociación,…)

 • Psicoloxía Xurídica do Menor

 • Psicoloxía Xurídica da Familia

 • Intervención Social

 • Avaliación de programas

 • Programación comunitaria

 • Intervención Comunitaria

 • Vitimología

 • Determinantes do consumo e abandono das drogas

 • Xustiza terapéutica y restaurativa

Galego